Buddy Meaning in Marathi । बडी चा मराठीत अर्थ

Buddy Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Buddy” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Buddy Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Buddy) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Bride Meaning in Marathi । ब्राइड चा मराठीत अर्थ

Bride Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Bride” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Bride Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Bride) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Being Meaning in Marathi । बीइंग चा मराठीत अर्थ

Being Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Being” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Being Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Being) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Be Meaning in Marathi । बी चा मराठीत अर्थ

Be Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Be” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Be Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Be) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Attitude Meaning in Marathi । ऐटिट्यूड चा मराठीत अर्थ

Attitude Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Attitude” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Attitude Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Attitude) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Archive Meaning in Marathi । आर्काइव चा मराठीत अर्थ

Archive Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Archive” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Archive Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Archive) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Appear Meaning in Marathi । अपीयर चा मराठीत अर्थ

Appear Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Appear” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Appear Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Appear) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Who Are You Meaning in Marathi । हू आर यू चा मराठीत अर्थ

Who Are You Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Who Are You” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Who Are You Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Who Are You) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही … Read more

Antonym Meaning in Marathi । ऐन्टोनीम चा मराठीत अर्थ

Antonym Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Antonym” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Antonym Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Antonym) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more

Synonyms Meaning in Marathi । सीनोनिम्स चा मराठीत अर्थ

Synonyms Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Synonyms” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Synonyms Meaning In Marathi म्हणू शकतो. आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Synonyms) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू. … Read more