What Meaning in Marathi । व्हॉट चा मराठीत अर्थ काय आहे?

What Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “What” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण What Meaning In Marathi म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (What) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्‍हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तुम्‍हाला What Meaning in Marathi सर्व माहिती जाणून घेण्‍यात मदत होईल.

तर चला सुरुवात करूया.

What Meaning in Marathi | व्हॉट चा मराठीत अर्थ

What चा मराठीत अर्थ (What Meaning in Marathi) आहे: काय

Pronunciation Of What | व्हॉट चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘What’: व्हॉट

Other Marathi Meaning Of What | व्हॉट चा इतर मराठी अर्थ

  • हे काय आहे?

Synonyms & Antonyms of What | व्हॉट चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास जीवनात एक गोष्ट असते जी त्यांना नेहमी त्रास देते आणि ती म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. या गोष्टीमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने तेही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न मिळाल्याने तुमचे गुण गमावले जातात.

म्हणूनच माझा सल्ला आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द लक्षात ठेवा.

चला तर मग आजच्या “What” या शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of What | व्हॉट चे समानार्थी शब्द

‘What’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत”:

  • NA

Antonyms of What | व्हॉट चे विरुद्धार्थी शब्द

‘What’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • NA

Example of What In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये व्हॉट चे उदाहरण

English SentenceMarathi Sentences
What is this place?हे ठिकाण कोणते आहे?
Then what is this?मग हे काय आहे?
This is what I want.हे मला हवे आहे.
This is what you are.हेच तुम्ही आहात. / हे तुझे खरे रूप आहे.
What the hell is this?हा काय उद्धटपणा आहे?
What is this happening to you?हे काय होतंय तुला?
What is this holiday for?ही सुट्टी कशासाठी आहे?
What is this called?याला काय म्हणतात?
What is this woman crying for?ही बाई कशासाठी रडत आहे?
What is this man’s name?या माणसाचे नाव काय आहे?
I’d rather die than do what you’re asking me to do.तू मला जे करायला सांगत आहेस ते करण्याऐवजी मी मरेन.
Why do today what you can put off until Amitorrow?उद्यापर्यंत काय पुढे ढकलता येईल, ते आजच का?
What did you say?काय म्हणालात?
Is that what you’re going to tell Raj?हे राजला सांगणार का?
Please tell me what I should do first.कृपया मला प्रथम काय करावे ते सांगा.
The meeting will take place no matter what the weather is like.हवामान काहीही असले तरी बैठक होईल.
What do you need?तुला काय हवे आहे?
What is the meaning of this word?या शब्दाचा अर्थ काय आहे?
What should I do?मी काय करू?
What did Raj get?राजला काय मिळाले?
We wouldn’t be in this mess if you’d just done what I told you.मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही केले असते तर आम्ही या गोंधळात पडलो नसतो.
What happens if you get wet?ओले झाले तर?
I’m here to apologize for what I did the other day.मी त्यादिवशी जे काही केले त्याची माफी मागायला आलो आहे.
I interpreted what he said in French into Japanese.मी फ्रेंचमध्ये जे बोललो ते मी जपानीमध्ये भाषांतरित केले.
If Raj does what we asked him to do, there will be no problem.राज यांना आम्ही सांगितले तेच केले तर काही अडचण येणार नाही.

मित्रांनो, Example वाक्यांबद्दल आणखी काही महत्त्वाची गोष्ट आहे जी तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे.

बरेचदा असे होते की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द (Synonyms) आणि त्याचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) विचारले जातात, परंतु त्यासोबत ते तुम्हाला खूप त्याची काही उदाहरणे द्यायला सांगतात.

मराठीत तुम्ही कोणत्याही शब्दाचे उदाहरण(Examples) अगदी सहज बनवू शकता आणि तुम्हाला त्यात काही खूप अडचण येत नाही, पण इंग्रजीत तसे होत नाही आणि तुम्हाला यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of What In Marathi, तसेच What चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of What.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये What उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो What meaning in Marathi, आणि What चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

हे देखील वाचा:

Vibes Meaning In Marathi

Leave a Comment