Who Are You Meaning in Marathi । हू आर यू चा मराठीत अर्थ

Who Are You Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Who Are You” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Who Are You Meaning In Marathi म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Who Are You) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्‍हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तुम्‍हाला Who Are You Meaning in Marathi सर्व माहिती जाणून घेण्‍यात मदत होईल.

तर चला सुरुवात करूया.

Who Are You Meaning in Marathi | हू आर यू चा मराठीत अर्थ

Who Are You चा मराठीत अर्थ (Who Are You Meaning in Marathi) आहे: तू कोण आहेस

Pronunciation Of Who Are You | हू आर यू चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Who Are You’: हू आर यू

Other Marathi Meaning Of Who Are You | हू आर यू चा इतर मराठी अर्थ

Synonyms & Antonyms of Who Are You | हू आर यू चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास जीवनात एक गोष्ट असते जी त्यांना नेहमी त्रास देते आणि ती म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. या गोष्टीमुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने तेही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न मिळाल्याने तुमचे गुण गमावले जातात.

म्हणूनच माझा सल्ला आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द लक्षात ठेवा.

चला तर मग आजच्या “Who Are You” या शब्दाचे समानार्थी(synonyms) आणि विरुद्धार्थी(antonyms) शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Who Are You | हू आर यू चे समानार्थी शब्द

‘Who Are You’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • NA

Antonyms of Who Are You | हू आर यू चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Who Are You’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • NA

Example of Who Are You In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये हू आर यू चे उदाहरण

English SentenceMarathi Sentences
He asked, who are you?त्याने विचारले, तू कोण आहेस?
Who are you looking for?तुम्ही कोणाला शोधत आहात?
Ramu said that, who are you?रामू म्हणाला तू कोण आहेस?
Who are you, anyway?बरं, तुम्ही कोण आहात?
He refused to recognize me and suddenly asked me that, who are you?त्याने मला ओळखण्यास नकार दिला आणि अचानक विचारले, तू कोण आहेस?

बरेचदा असे होते की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द (Synonyms) आणि त्याचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) विचारले जातात, परंतु त्यासोबत ते तुम्हाला खूप त्याची काही उदाहरणे द्यायला सांगतात.

मराठीत तुम्ही कोणत्याही शब्दाचे उदाहरण(Examples) अगदी सहज बनवू शकता आणि तुम्हाला त्यात काही खूप अडचण येत नाही, पण इंग्रजीत तसे होत नाही आणि तुम्हाला यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Who Are You In Marathi, तसेच Who Are You चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Who Are You.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Who Are You उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Who Are You meaning in Marathi, आणि Who Are You चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

हे देखील वाचा:

Vibes Meaning In MarathiWhat Meaning In Marathi
Crush Meaning In MarathiAnxiety Meaning In Marathi
Designation Meaning In MarathiNephew Meaning In Marathi
Occupation Meaning In MarathiOccupied Meaning In Marathi
Spouse Meaning In MarathiCredit Meaning In Marathi
Debit Meaning In MarathiHi Meaning In Marathi
How Are You Meaning In MarathiIntrovert Meaning In Marathi
Legend Meaning In MarathiLoyal Meaning In Marathi
Mine Meaning In MarathiNiece Meaning In Marathi
Nostalgic Meaning In MarathiObsessed Meaning In Marathi
Possessive Meaning In MarathiRegret Meaning In Marathi
Sarcastic Meaning In MarathiSiblings Meaning In Marathi
Adorable Meaning In MarathiAppreciate Meaning In Marathi
Mandatory Meaning In MarathiReligion Meaning In Marathi
RIP Meaning In MarathiSoulmate Meaning In Marathi
To Meaning In MarathiAfter Meaning In Marathi
Annoying Meaning In MarathiApologize Meaning In Marathi
Awesome Meaning In MarathiBefore Meaning In Marathi
Concern Meaning In MarathiConcerned Meaning In Marathi
Cousin Meaning In MarathiDear Meaning In Marathi
Entrepreneur Meaning In MarathiFlirt Meaning In Marathi
From Meaning In MarathiGood Meaning In Marathi
Gorgeous Meaning In MarathiGratitude Meaning In Marathi
Influence Meaning In MarathiInnocent Meaning In Marathi
Maiden Name Meaning In MarathiMentor Meaning In Marathi
Patience Meaning In MarathiPeace Meaning In Marathi
Priority Meaning In MarathiPursue Meaning In Marathi
Pursuing Meaning In MarathiSynonyms Meaning In Marathi

Leave a Comment